Publikacje i wystąpienia

 • Prelekcja przed pokazem filmu: „Truflarze”, Piwnica Pod Baranami, Kraków 2022

 • Występ w programie: „Kopernik była kobietą – Grzyby”, Polsat 2022

 • Fotografia do:
  Kujawa A., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I. L. „Grzyby chronione Polski – rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne”, Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk, Poznań 2020, s. 188

 • Orłowski J. „Praktyczny atlas grzybów”, Demart, Warszawa 2019

 • Orłowski J. „Praktyczny atlas grzybów”, Demart, Warszawa 2012

 • Orłowski J. 2008. „Nowe stanowisko pochwiaka jedwabnikowego Volvariella bombycina (Schaeff: Fr.) Singer w Piotrkowie Trybunalskim.”
  W: Amirowicz A. (red. nacz.) „Chrońmy przyrodę ojczystą” nr. 1/2008. Instytut Ochrony Przyrody
  Polskiej Akademii Nauk, Kraków, s. 58-62

 • Fotografie do:
  Ryn Z. J. 2007. „Grzyby ułatwiające kontakt z bogami”
  W: Torbicz J. (red. nacz.) „Globtroter” nr. 11 (12) 2007 (II).
  PressKontakt Sp. z o. o., Kraków, s. 30-36

 • Orłowski J. 2006. „Nowe stanowisko borowika królewskiego Boletus regius Krombh. w Górach Słonnych”.
  W: Amirowicz A. (red. nacz.) „Chrońmy przyrodę ojczystą” nr. 6/2006. Instytut Ochrony Przyrody
  Polskiej Akademii Nauk, Kraków, s. 67-70